Lenco BTT-1

  • https://image.srovname.cz/cz/500/2238509/lenco-btt-1.jpg

    0

Vežový, reproduktor Lenco BTT-1 spá,ja luxusný, dizajn s reprodukciou vynikajú,cej kvality. S pomocou technoló,gie Bluetooth prehrá, bezdrô,tovo hudbu z veľké,ho množstva chytrý,ch telefó,nov, tabletov a »

Hodnocení produktu 76%